Najczęściej zadawane pytania

Przed podjęciem decyzji o odesłaniu urządzenia do serwisu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi, poradami zawartymi w tej rubryce oraz warunkami gwarancji. W razie wątpliwości prosimy kierować pytania pod adres mailowy: serwis@eura-tech.eu

WIDEODOMOFONY


Wideodomofony > Bezprzewodowe > Wideodomofony IP WiFi

IVP-01C7 Lupus, IVP-02C7 LutraJak ustawić automatyczny zapis obrazu po naciśnięciu przycisku wywołania?


W celu ustawienia automatycznego zapisu obrazu i wysłania go np. na zdefiniowany adres e-mail, po naciśnięciu przycisku wywołania wideodomofonu IP WiFi należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

 • Uruchomić przeglądarkę Internet Explorer.
 • Zainstalować i zezwolić na działanie wtyczki ActiveX.
 • W pasek adresu wpisać adres IP wideodomofonu.
 • Zalogować się do interfejsu obsługi urządzenia (ustawienia fabryczne - login: admin, hasło: 1234).
 • Otworzyć zakładkę Config, a następnie Network Settings.
 • Otworzyć zakładkę Email i postępować z zgodnie z instrukcją z poniższej ilustracji.
 1. Adres e-mail, na który wideodomofon IP WiFi wyśle zapisane zdjęcie.
 2. Weryfikacja wysłania wiadomości.
 3. Adres e-mail, z którego zostanie nadana wiadomość.
 4. Hasło do konta e-mail nadawcy.
 5. Adres serwera SMTP wysyłającego powiadomienia.
 6. Tytuł wiadomości e-mail.
 7. Port dla protokołu SMTP (domyślny: 25).
 8. Opcja szyfrowania przesyłanej wiadomości.

Uwaga! Wypełnienie pól z punktów 6. i 8. jest opcjonalne, natomiast uzupełnienie pozostałych jest konieczne do poprawnego funkcjonowania. W polach 1. i 3. możemy podać ten sam adres e-mail.

Po wprowadzeniu powyższych ustawień, należy potwierdzić operację klikacjąc przycisk Save


Jak skonfigurować paramtery zapisywanego obrazu?


 • Uruchomić przeglądarkę Internet Explorer.
 • Zainstalować i zezwolić na działanie wtyczki ActiveX.
 • W pasek adresu wpisać adres IP wideodomofonu.
 • Zalogować się do interfejsu obsługi urządzenia (ustawienia fabryczne - login: admin, hasło: 1234).
 • Otworzyć zakładkę Config, a następnie Alarm Settings i postępować z zgodnie z instrukcją z poniższej ilustracji.

 1. Aktywacja mechanizmu.
 2. Zakres czasowy funkcjonowania mechanizmu.
 3. Snapshot, czyli zapis klatki. Dalej w wierszu znajduje się liczba klatek do wykonania, odstęp czasowy między wykonywanami zrzutami oraz opcja wysłania wykonanego zdjęcia na adres e-mail lub serwer FTP z plikami. Czas neleży podać w sekundach lub w formie dziesiętnej wraz z kropką.
 4. Włączenie/wyłączenie dźwięku wywołania kasety wideodomofonu IP WiFi po naciśnięciu przycisku.
 5. Po wprowadzeniu powyższych ustawień, należy potwierdzić operację klikacjąc przycisk Save

Wiadomości e-mail, którą będziemy otrzymywać zawierać będzie informację z datą i czasem nanieisonym na zdjęcia.


Czy istnieje możliwość podłączenia urządzenia IVP-01C7 lub IVP-02C7 do systemu wideodomofonowego poprzez specjalnie zarobiony przewód (np. do systemu wideodomofonowego CAT5) ?


Nie ma takiej możliwości.


Czy urządzenia IVP-01C7 i IVP-02C7 zostały wyposażone w port PoE (ang. Power over Ethernet) ?


Nie, urządzenia IVP-01C7 i IVP-02C7 posiadają adapter zwykłego interfejsu na końcówkę RJ45. Brak możliwości zasilania IVP-01C7 i IVP-02C7 poprzez przewód Ethernet (PoE).


Jaki jest zasięg połączenia WiFi z routerem dla urządzeń IVP-01C7 i IVP-02C7 ?


Zasięg bezprzewodowej łączności WiFi routera z urządzeniami IVP-01C7 i IVP-02C7 determinują przeszkody jakie w linii prostej może napotkać sygnał połączenia. Popularny standard b/g/n w pomieszczeniach zakłada ok. 35m zasięgu, jednakże w praktyce będzie to ok. 10-15m zasięgu bezprzewodowego połączenia routera z IVP-01C7 i IVP-02C7. Istnieje możliwość doprowadzenia zewnętrznej anteny poza słupek (antena jest na wyposażeniu zestawu), gdzie zamontowano wideodomofon IVP-01C7/IVP-02C7, tak by uzyskać lepszą jakość i zasięg połączenia z routerem.


Czy istnieje możliwość ustawienia hasła odblokowania wejścia na posesję (rygla) w aplikacji Eura Video IP, oddzielnie dla każdego urządzenia mobilnego łączącego się z IVP-01C7/IVP-02C7 ?


Pierwsze urządzenie, poprawnie dodane do aplikacji Eura Video IP umożliwia ustawienie jednego wspólnego kodu odblokowania wejścia na posesję (rygla), wszystkie kolejne urządzenia mobilne dodające dany wideodomofon IVP-01C7/IVP-02C7 będą przejmować ten sam kod wejścia co pierwsze urządzenie.


Brak powiadomień w aplikacji po naciśnięciu przycisku wywołania IVP-01C7/IVP-02C7 (podgląd widoku kamery IVP-01C7/IVP-02C7 na urządzeniu mobilnym działa poprawnie)


Istnieje szereg czynników, które może wpływać na taki stan rzeczy.

 1. Nowo zakupione urządzenia powinny być po „procedurze przywracania ustawień fabrycznych” opisanych w instrukcji w podpunkcie 4.1. Jednakże przed dodaniem nowego urządzenia zaleca się przeprowadzenie tej procedury. Urządzenie potrzebuje ok 60 sek. na uruchomienie (zawsze po włączeniu zasilania), dopiero po tym czasie można przystąpić do dodania wideodomofonu IP do aplikacji. Zalecza się także usunąć z aplikacji wcześniej dodane urządzenie (trzy kropki w prawym górnym rogu).
 2. Należy mieć na uwadze, że dane urządzenie IVP-01C7/IVP-02C7 należy dodawać do kolejnych urządzeń mobilnych (poza pierwszym) stosując procedurę „dodawania innych urządzeń do sieci kasety zewnętrznej” opisanych w instrukcji w podpunkcie 4.4. Procedura dodawania 4.2.1. lub 4.2.2. jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla pierwszego urządzenia mobilnego po wykonaniu procedury 4.1. opisanej w instrukcji (każde kolejne urządzenie mobilne dodane metodą 4.2.1. lub 4.2.2. opisaną w instrukcji, będzie powodować błędy i konflikty w działaniu). Dodatkowo po poprawnym dodaniu wideodomofonu IP do aplikacji, urządzenie potrzebuje ok 60 sek. na ponowne uruchomienie. Ograniczony jest też czas na podanie hasła wifi podczas konfiguracji urządzenia w aplikacji (ok 35 sek. – dot. tylko dodawania opisanego w 4.2. w instrukcji).
 3. W zależności od procedury „konfiguracji kasety zewnętrznej”, należy upewnić się czy opcja „wywołania kasety” jest włączona:
  • Pierwsze dodanie w systemach iOS, patrz 4.2.1. punkt 12.
  • Pierwsze dodanie w systemach Android, patrz 4.2.2. punkt 11.
  • Dodanie do kolejnych urządzeń mobilnych, patrz 4.4. punkt 4.
 4. Należy sprawdzić czy router nie utracił pełnej dwukierunkowej łączności z urządzeniem IVP-01C7/IVP-02C7 - czy istnieje możliwość połączenia się z urządzeniem poprzez przeglądarkę na komputerze (po ustaleniu adresu IP kasety IVP-01C7/IVP-02C7) w tej samej sieci.
 5. Ustalić adres IP urządzenia IVP-01C7/IVP-02C7 i połączyć się z urządzeniem poprzez przeglądarkę internetowej Internet Explorer, tak jak to opisano w instrukcji w podpunkcie 4.3. (należy pamiętać aby zezwolić na używanie wtyczki ActiveX w przeglądarce oraz by uruchomić ją w uprawnieniami administratora). Po podłączeniu, w ustawieniach sieciowych włączyć opcje UPnP (ang. Universal Plug-and-Play) i zatwierdzić.
 6. Można spróbować zainstalować aplikację ControlCam, która jest alternatywnym rozwiązaniem dla Eura Video IP - wykonać całą procedurę dodawania urządzenia IVP-01C7/IVP-02C7 opisaną w instrukcji w podpunkcie 4.4. (lub 4.2.1 i 4.2.2 po wykonaniu przywracania ustawień fabrycznych opisanych w 4.1. w instrukcji) i zweryfikować, czy problem nadal występuje. Uwaga, pierwsze wywołanie (naciśnięcie przycisku wywołania) z kasety IVP-01C7/IVP-02C7 na urządzenie mobilne może zakończyć się niepowodzeniem (nie wyświetleniem powiadomienia) - jest to związane z zatwierdzeniem nowo dodanego urządzenia do aplikacji. Drugie i każde kolejne wywołanie z IVP-01C7/IVP-02C7 powinno działać niemal natychmiast.
 7. Ostateczną możliwością sprawdzenia czy kaseta nie posiada wady produkcyjnej lub czy nie uległa uszkodzeniu, to dodanie urządzenia do tzw. strefy DMZ (strefy zdemilitaryzowanej) w ustawieniach routera.

W każdym innym przypadku braku możliwości wywołania z kasety IVP-01C7/IVP-02C7 na urządzenie mobilne, prosimy o złożenie zgłoszenia reklamacyjnego w naszym serwisie online.


Brak aplikacji Eura Video IP w sklepie podczas wyszukiwania na tabletach Apple


Po wyszukaniu i wyświetleniu wyników na ekranie tabletu, w filtrach należy przełączyć opcje by były widoczne aplikacje także dla urządzeń iPhone.


Czy istnieje możliwość połączenia się z urządzeniem IVP-01C7/IVP-02C7 poprzez protokół RTSP ?


Taka możliwość istnieje, jedyny warunek to ustalenie adresu IP urządzenia. Ścieżka rtsp wygląda następująco:
rtsp://[login]:[hasło]@[adresIP]:[portRTSP]

Jeżeli nie zmieniono nazwy użytkownika i hasła dostępu, to przy fabrycznie ustawionym adresie IP i porcie dla protokołu rtsp, powyższa ścieżka będzie wyglądać następująco:
rtsp://admin:1234@192.168.0.88:554

Wideodomofony > Przewodowe > 2- żyłowe, 4-żyłowe, 6-żyłowe

Wszystkie wideodomofony przewodowe


Dlaczego nie świeci się dioda LED informująca o zasilaniu zestawu?

 • Należy sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do sieci,
 • Nalezy sprawdzić, czy jest napięcie w gniazdku, podłączając na próbę inne urządzenie.

Dlaczego nie wyświetla się obraz na ekranie monitora?

 • nalezy sprawdzić, czy została zachowana prawidłowa kolejność podłączenia poszczególnych przewodów pomiędzy monitorem a kasetą zewnętrzną. Poszczególne przewody łączące monitor z kasetą zewnętrzną muszą być połączone zgodnie ze schematem połączeniowym zamieszczonym w instrukcji obsługi urządzenia.

Dlaczego obraz na ekranie monitora jest bardzo jasny?

 • Należy sprawdzić, czy na oko modułu kamery nie padają bezpośrednio promienie światła (np. słońce, reflektory, oświetlenie uliczne), w tym przypadku konieczna będzie zmiana położenia kasety zewnętrznej lub zastosowanie odpowiednio większego daszka,
 • Należy sprawdzić, czy regulacja jasności wyświetlanego na ekranie monitora obrazu nie jest ustawiona na maksymalną wartość - dokonaj niezbędnej regulacji.

Dlaczego podczas prowadzenia rozmowy lub używania funkcji podglądu na ekranie monitora pojawiają się przypadkowe zakłócenia?

 • Należy wykluczyć możliwość oddziaływania na zestaw silnych pól elektromagnetycznych, które mogą generować np. przewody, kable energetyczne czy telekomunikacyjne.

Dlaczego obraz na monitorze jest "zamglony" lub niewyraźny?

 • Należy sprawdzić, czy folia zabezpieczająca została usunięta z osłony modułu kamery,
 • Należy sprawdzić, czy odpowiednio ustawiono regulacje jasności i koloru wyświetlanego obrazu na ekranie monitora - dokonaj niezbędnej regulacji,
 • Należy sprawdzić, czy zewnętrzna osłona modułu kamery nie jest zabrudzona. W razie konieczności należy ją wyczyścić, postępując zgodnie z zaleceniami punktu, dotyczącego konserwacji i czyszczenia zestawu,
 • w wyniku zmian temperatury zewnętrznej na module kamery może osadzać się rosa, a w okresie zimowym obudowa może ulegać oszronieniu. W wypadku wody można ją usunąć poprzez wytarcie miękką szmatką, podobnie można usunąć szron używając ogrzanej szmatki,
 • Nigdy nie należy używać przedmiotów mogących porysować plastikową osłonę modułu kamery.

Dlaczego przy niedostatecznym oświetleniu, obraz na monitorze jest mniej wyraźny i znikają kolory?

 • Jest to normalne zjawisko, występujące przy niedostatecznym doświetleniu obserwowanego otoczenia (np. o zmierzchu). W celu poprawy jakości obrazu, należy zastosować dodatkowe oświetlenie zewnętrzne w pobliżu kasety zewnętrznej.

Brak możliwości zwalniana rygla elektromagnetycznego

 • Zestaw przystosowany jest fabrycznie do współpracy z ryglem elektromagnetycznym prądu stałego o nominalnym napięciu 12V (DC) i poborze prądu maks. do 500 mA,
 • Należy upewnić się, czy przewody pomiędzy monitorem / kasetą zewnętrzną (zależy od modelu zestawu) a ryglem elektromagnetycznym są prawidłowo podłączone,
 • Należy upewnić się, że po naciśnięciu przycisku zwalniania rygla elektromagnetycznego, na zaciskach pojawia się napięcie około 12V (DC) prądu stałego,
 • Jeżeli został zastosowany rygiel elektromagnetyczny z pamięcią mechaniczną, należy sprawdzić czy język zamka dokładnie dociska bolec pamięci mechanicznej rygla elektromagnetycznego - proszę dokonać niezbędnej regulacji,
 • Należy sprawdzić poprawność pracy samego rygla elektromagnetycznego.

Cicha praca urzadzenia lub brak fonii

 • Należy sprawdzić, czy została zachowana prawidłowa kolejność podłączenia poszczególnych przewodów pomiędzy monitorem a kasetą zewnętrzną,
 • Należy sprawdzić, czy regulacja głośności rozmowy nie jest ustawiona na minimalną wartość - proszę dokonać niezbędnej regulacji,
 • Należy upewnić się, czy został zastosowany prawidłowy przekrój przewodów w stosunku do zastosowanej długości kabla.

Występowanie akustycznego sprzężenia dźwięku (pisk), które jest słyszalne w głośniku urządzenia

 • Podczas podłączenia zestawu celem sprawdzenia poprawności pracy, należy odsunąć od siebie monitor i kasetę zewnętrzną na odległość około 5m,
 • Należy sprawdzić, czy została usunięta folia zabezpieczająca front monitora i/lub kasetę zewnętrzną przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu - folia może zasłaniać szczelinę mikrofonu i/lub głośnika,
 • Instalacja metalowej kasety zewnętrznej na metalowym słupku, może powodować pojawianie się akustyczne sprzężenia dźwięku (buczenie, piski wysokiej częstotliwości). W celu redukcji akustycznych sprzężeń dźwięku, należy zastosować gumową podkładkę na całej powierzchni tylnej części obudowy kasety zewnętrznej, stykającej się ze słupkiem,
 • Należy sprawdzić, czy regulacja głośności rozmowy nie jest ustawiona na maksymalną wartość - proszę dokonać niezbędnej regulacji.

Wideodomofony > Przewodowe > 4-żyłowe

Eura Vision


Zakłócenia pracy zestawu

W celu eliminacji zakłóceń oraz niepożądanych zniekształceń sygnałów audio i wideo zestawów wideodomofonowych z serii VT (system Eura Vision), zaleca się stosowanie przewodu / kabla typu LINKA do instalacji połączeniowej między monitorem a kasetą zewnętrzną na maksymalną odległość 30m.

Przy instalacji zestawu powyżej 30m, zaleca się stosowanie (zgodnie z informacją podaną w instrukcji obsługi urządzenia) przewodu / kabla typu LINKA o większym przekroju do transmisji sygnału audio oraz koncentrycznego do transmisji sygnału wideo. Uwarunkowane jest to głównie sposobem transmisji sygnału audio o wysokiej częstotliwości pomiędzy elementami systemu.

W przypadku zastosowania przewodu / kabla typu DRUT, zasięg pracy zestawu wideodomofonowego może zmniejszyć się nawet o połowę niż to podano w specyfikacji technicznej urządzenia.

Do instalacji wideodomfonowej nie zaleca się stosować przewodu / kabla telefonicznego, alarmowego, czy teleinformatycznego typu FTP, UTP, STP ("skrętka komputerowa"). Ze względu na swoje określone przeznaczenie, budowę, charakterystykę oraz parametry techniczne, mogą one powodować zakłócenia w stabilności pracy zestawu wideodomofonowego.

Dlaczego obraz na ekranie monitora jest "zamglony", przejaskrawiony ?

 • Należy upewnić się, czy prawidłowo jest ustawiona konfiguracja zworkowa dotycząca transmisji sygnału wideo (przy zastosowaniu przewodu / kabla koncentrycznego, tylko ostatni monitor w linii powinien mieć założoną zworkę na pinach JP-VD, przy zastosowaniu jakiegokolwiek innego przewodu / kabla, we wszystkich monitorach powinny być założone zworki na pinach JP-VD),

Wideodomofony > Przewodowe > 4-żyłowe

VDP-20A3 Neptun, VDP-22A3 Pluton, VDP-28A3-Saturn


Problem z kasetą zewnętrzną VDA-10A3

Do montażu kasety zaleca się użycie śrub załączonych w zestawie (rys. 1). Użycie śrub dłuższych niż dołączone do zestawu powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej (rys. 2).

Wideodomofony > Przewodowe > 4-żyłowe

RL 037X


Uruchamiając funkcję podglądu, nie pracuje oświetlenie w kasecie zewnętrznej (nie święcą o zmroku LED'y).

 • w kasecie zewnętrznej zastosowano tzw. diody IR pracujące w paśmie podczerwonym - niewidzialnym dla "nieuzbrojonego" ludzkiego oka. Dzięki takiemu oświetleniu istnieje możliwość uruchomienia zestawu w celu dyskretnej obserwacji tego, co dzieje się na zewnątrz posesji.

W trakcie uruchamiania elektrozaczepu kasuje się (resetuje) ustawiona melodia gongu i/lub uruchamia się melodia gongu.

 • Stosując rygiel elektromagnetyczny przystosowany do zasilania prądem zmiennym 12V (AC), należy zabezpieczyć zestaw przed przeciążeniem w momencie pracy rygla elektromagnetycznego. W cym celu należy wstawić szeregowo w obwód REZYSTOR o wartości 15ohm/5W (w momencie zwalniania rygla elektromagnetycznego rezystor może się lekko nagrzewać, w stopniu zależnym od: czasu podawania napięcia oraz rodzaju zastosowanego rygla elektromagnetycznego). Dodatkowo cały układ można zabezpieczyć stosując diodę prostowniczą, wstawiając ją równolegle do zacisków rygla elektromagnetycznego w sposób zaporowy.

Wideodomofony > Przewodowe > 4-żyłowe

VDP-05A6 Jupiter, VDP-10A6 Merkury


Jakie zastosować okablowanie ?

  W wideodomofonowych zestawów VDP 05A6 "Jupiter" oraz VDP 10A6 "Merkury", zaleca się stosować przewód / kabel teleinformatyczny typu FTP, UTP, STP ("skrętka komputerowa") do instalacji połączeniowej między monitorem a kasetą zewnętrzną na maksymalną odległość 50m. Przy instalacji powyżej 50m zaleca się stosowanie (zgodnie z informacją podaną w instrukcji obsługi urządzenia) przewodu / kabla (najlepiej typu LINKA) o większym przekroju do transmisji sygnału audio oraz koncentrycznego do transmisji sygnału video.

  W przypadku zastosowania przewodu / kabla typu DRUT, zasięg pracy zestawu wideodomofonowego może zmniejszyć się nawet o połowę.

Bardzo krótko podawane napięcie na rygiel elektromagnetyczny (krótki impuls).

 • Zestaw współpracuje z ryglem elektromagnetycznym z tzw. pamięcią (np. mechaniczną). Wyzwalany krótkim impulsem rygiel pozostaje odblokowany do momentu otwarcia drzwi / furtki, potem następuje jego automatyczna blokada.

Po naciśnięciu przycisku zwalniania rygla elektromagnetycznego, następuje wyłączenie obrazu na ekranie monitora.

 • Jest to normalna praca zestawu wideodomofonowego. Po uruchomieniu rygla elektromagnetycznego monitor przechodzi w stan spoczynku. Aby nawiązać połączenie z osobą stojącą przed kasetą zewnętrzną, należy ponownie nacisnąć przycisk wywołania na kasecie zewnętrznej lub przycisk podglądu na monitorze i podnieść słuchawkę ("Jupiter"), ewentualnie jeszcze raz nacisnąć przycisk podglądu ("Merkury").