Najczęściej zadawane pytania

Przed podjęciem decyzji o odesłaniu urządzenia do serwisu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi, poradami zawartymi w tej rubryce oraz warunkami gwarancji. W razie wątpliwości prosimy kierować pytania pod adres mailowy: serwis@eura-tech.eu

CZUJNIKI CZADU, DYMU I GAZU


Czujniki czadu, dymu i gazu

Wszystkie czujniki czadu, dymu i gazu


Sygnalizatory i wykrywacze zasilane z sieci - nie zapala się dioda LED informująca o zasilaniu urządzenia.

 • Należy sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do sieci.
 • Nalezy sprawdzić, czy w gniazdku jest napięcie, podłączając na próbę inne urządzenie.

Bateryjne sygnalizatory i wykrywacze - sygnał akustyczny słyszalny w odstępach około 30s ?

 • Jest to sygnalizacja urządzenia o stanie baterii, informująca o rozładowaniu; wobec zaistniałej sytuacji należy wymienić baterię na nowe (nowe baterie mają nadrukowaną na opakowaniu datę przydatności).
 • Zalecamy stosowanie baterii alkaicznych ze względu na ich dłuższą żywotność w stosunku do zwykłych baterii cynkowych.

Czujniki czadu, dymu i gazu > Czujniki dymu

Czujniki dymu


Dlaczego nie wykrywają dymu papierosowego?

 • Gęstość dymu powstającego podczas spalania papierosa, gotowania lub smażenia, jest mniejsza w stosunku do gęstości dymu powstającego w początkowej fazie pożaru w zamkniętym pomieszczeniu (widoczny gęsty dym unoszący się powoli ku górze). Wykrywacze dymu marki Eura wyposażone są w detektor optyczny i skalibrowane w taki sposób, aby wykrywały tylko ten ostatni rodzaj dymu.

Czujniki czadu, dymu i gazu > Czujniki czadu

Czujniki czadu


Tlenek węgla (CO), potocznie zwany czadem, jest bezbarwnym, bezwonnym, bez smaku, silnie trującym gazem. W przyrodzie sam tlenek węgla nie występuje, powstaje w skutek niepełnego spalania (przy niedostatecznym dopływie tlenu) substancji organicznych i nieorganicznych.

W warunkach idealnych jest nieco lżejszy od powietrza - mieszaniny azotu i tlenu oraz w mniejszym stopniu argonu, wodoru, helu... (gęstość "suchego" powietrza w temperaturze 0°C - 1,293 kg/m3, a tlenku węgla - 1,250 kg/m3). Jednak w normalnych warunkach "domowych", to tlenek węgla jest nieco cięższy od powietrza (powietrze o średniej temperaturze 20°C i "normalnej" 60% wilgotności ma gęstość około 1,206 kg/m3), co powoduje, że wraz z dwutlenkiem węgla (CO2) i innymi ubocznymi produktami spalania, gromadzą się w dolnych partiach pomieszczeń (przy podłodze).

Tlenek węgla wchłaniany przez drogi oddechowe, przedostaje się do płuc, powodując szybkie wiązanie się z hemoglobiną. Powstały w organizmie związek, zwany karboksyhemoglobiną lub hemoglobiną tlenkowęglową - HbCO, niezdolny do przenoszenia tlenu z płuc do wszystkich komórek organizmu, doprowadza do zaburzenia procesu oddychania, a w efekcie prowadzi do niedotlenienia tkanek. Najpoważniejsze uszkodzenia spowodowane niedotlenieniem powstają w ośrodkowym układzie nerwowym. Zdolność wiązania się tlenku węgla z hemoglobiną jest około 270 razy większa niż z samym tlenem. Dlatego już niska koncentracja tlenku węgla w powietrzu może stanowić istotne zagrożenie dla człowieka.

 

Stężenie % HbCO we krwi Stopień zatrucia Objawy
0 - 9 % Brak Brak jakichkolwiek objawów, we krwi nałogowych palaczy stężenie HbCO może dochodzić nawet do 9%
10 - 25 % Niski Przymglenie świadomości, niepamięć wsteczna, zaburzenia wzrokowe, zawroty i bóle głowy, uczucie odurzenia, nudności, jasnoczerwone zabarwienie skóry
26 - 50 % Średni Przymglenie świadomości aż do utraty przytomności, wzmożenie odruchów ze ścięgien, wymioty, hiperwentylacja, nadciśnienie tętnicze
51 - 100 % Wysoki Uczucie lęku, znaczne osłabienie mięśni, przyspieszenie oddechu, zaburzenia świadomości, utrata przytomności, napady drgawek, śpiączka, drgawki, zaburzenia rytmu lub zwolnienie akcji serca, sinica

 

Śmierć może nastąpić już przy poziomie stężenia karboksyhemoglobiny (HbCO) rzędu 60-70%, a im on wyższy, tym zgon następuje szybciej. U osób mających problemy z układem sercowym czy naczyniowym, objawy zatrucia toksycznym gazem mogą mieć ostrzejszy przebieg.

Ponieważ określenie stężenia karboksyhemoglobiny (HbCO) we krwi jest możliwe tylko przy użyciu metod laboratoryjnych, objawy zatrucia toksycznym gazem określa się w zależności od czasu i poziomu stężenia objętościowego tlenku węgla w powietrzu (ppm - ilość cząsteczek tlenku węgla w 1 milionie cząsteczek powietrza).

 

Stężenie objętościowe CO w powietrzu Czas wdychania Objawy
100 - 200 ppm 2 - 3 h Lekki ból głowy
400 ppm 1 h Silny ból głowy
800 ppm 45 min Zawroty głowy, wymioty i konwulsje; po 2h trwała śpiączka
1600 ppm 20 min Silny ból głowy, wymioty, konwulsje; zgon po 2h
3200 ppm 5 - 10 min Intensywny ból głowy i wymioty; zgon po 30 min
6400 ppm 1 - 2 min Ból głowy i wymioty; zgon w niecałe 20 min
12800 ppm 2 - 3 wdechy Utrata przytomności; śmierć po 3 min

 

Sygnalizatory tlenku węgla marki Eura, wyposażone w japoński sensor elektrochemiczny (energooszczędna, stabilna, długotrwała i bezawaryjna praca przez nawet 5 lat) oraz zaawansowany algorytm zapisany w pamięci mikrokontrolera, gwarantują zadziałanie sygnału alarmowego tylko i wyłącznie wtedy, gdy w pomieszczeniu rzeczywiście zostanie wykryty toksyczny gaz w ilości niebezpiecznej dla ludzkiego życia (praca bez tzw. "fałszywych alarmów").

Każde urządzenie tego typu w fazie produkcji, podlega obowiązującej w Unii Europejskiej normie EN 50291 ("urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach mieszkalnych - metody badań i wymagania"), gdzie m.in. określone są kryteria czasowe zasygnalizowania niebezpieczeństwa w zależności od wykrytej ilości tlenku węgla w powietrzu.

 

Wykryte przez sygnalizator stężenie objętościowe CO w powietrzu rzędu: Urządzenie nie sygnalizuje niebezpieczeństwa przed czasem: Urządzenie musi zasygnalizować niebezpieczeństwo przed czasem:
30 ppm 120 min -
50 ppm 60 min 90 min
100 ppm 10 min 40 min
300 ppm - 3 min

 

Ponadto, każdy sygnalizator tlenku węgla marki Eura, przed dopuszczeniem do sprzedaży, jest przez firmę Eura-Tech poddawany testom w niezależnym specjalistycznym laboratorium, na skuteczność wykrywania toksycznego gazu. W takiej sytuacji, użytkownik może mieć absolutną pewność, że nabyte urządzenie jest wysokiej klasy, odpowiednio wykalibrowane i pracuje zgodnie z obowiązującymi normami.

Aby urządzenie pracowało prawidłowo, należy również zachować podstawowe zasady eksploatacji i nie instalować sygnalizatora:

 • Na zewnątrz budynku,
 • W pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza oraz tam, gdzie temperatura przekracza dozwolone wartości dla prawidłowej pracy urządzenia (patrz specyfikacja techniczna urządzenia),
 • W pobliżu miejsc, gdzie występuje duży ruch powietrza (kratek wentylacyjnych, wentylatorów, drzwi, okien itp.),
 • W tzw. "martwych strefach" (górna część sufitu, w szczycie dachu itp.),
 • W miejscach, gdzie będzie zasłonięty przez jakąkolwiek przeszkodę, w postaci szafki, regału itp.,
 • W pobliżu aerozolowych odświeżaczy powietrza,
 • W miejscach, gdzie sensor sygnalizatora będzie nadmiernie narażony na działanie wilgoci, kurzu, brudu, tłuszczu, chemii domowej (np. bezpośrednio nad kuchenką zlewem, w garażu itp.).