Niezgodność towaru z umową (rękojmia)


Szanowny Kliencie,

jako producent urządzenia nie jesteśmy stroną w postępowaniu reklamacyjnym z tytułu niezgodności towaru z umową dawniej nazywanym rękojmią.

Aby zgłosić problemy z urządzaniem na podstawie niezgodności towaru z umową, należy skierować się do sprzedawcy urządzenia.

Więcej o prawach przysługujących z tytułu niezgodności towaru z umową przeczytają Państwo na stronie UOKiK - link